Provoditelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom grada Opatije

"Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza II"

O PROJEKTU

Cilj projekta je pružanje osobne asistencije mladim i odraslim osobama s teškim stupnjem invaliditeta na području grada Opatije i njenog okolnog područja. Brigu o njihovim potrebama pruža sama obitelj te osobe a invaliditetom u tim slučajevima izražavaju potrebu za što većom samostalnosti. Osobna asistencija je pojam koji se odnosi na asistenciju osobama u onim aktivnostima koje bi osoba obavljala sama da nema tjelesnih ili intelektualnih oštećenja. Osobna asistencija indirektno poboljšava kvalitetu života i članovima obitelji time što ih djelomično rasterećuje. Projektom će se omogućiti sveukupno 13 asistenata.